Cloudaemons

Projektowanie rozwiązań w chmurze AWS

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opis Szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie zasad obowiązujacych podczas projektowania systemów uruchamianych na chmurze publicznej AWS.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów, w których każdy uczestnik bierze czynny udział. Ciekawe ćwiczenia i analizy istniejących rozwiązań wymieszane są z odpowiednią dawką teorii. Dokładna forma i typ ćwiczeń jest zawsze dostosowany do poziomu wiedzy, doświadczenia oraz wielkości grupy szkoleniowej.

Podane niżej czasy trwania poszczególnych sekcji są szacunkowe i powinny służyć zrozumieniu na jakie elementy będzie kładziony nacisk.

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla programistów, inżynierów oprogramowania oraz dla architektów rozwiązań IT.

Szkolenie zakłada z góry określone cele, jednak jego dokładna forma jest zawsze dostosowana do potrzeb na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety.

Zawartość szkolenia

Przegląd funkcjonalności chmury AWS – 1 godzina

Analiza i systematyzacja rozwiązań udostępnianych przez AWS.

5 filarów dobrze zaprojektowanego rozwiązania – 1 godzina

AWS udostępnia solidny zestaw wskazówek i zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas projektowania systemów. W tej części wprowadzimy do tytułowych filarów.

Operational Excellence – 1 godzina

Jak sprawnie budować i rozwijać systemy w chmurze AWS.

Security – 2 godziny

Dlaczego bezpieczeństwo jest częścią pracy każdego członka zespołu projektowego.

Reliability – 1 godzina

O tym jak przygotować się na sytuacje, które nie mogą się zdarzyć.

Performance efficiency – 1 godzina

Jak tworzyć systemy wydajne w szerokiem zakresie wykorzystania.

Cost optimization – 1 godzina

Dlaczego oszczędność 1 centa na użytkowniku, przekłada się na $100.000 w dużych systemach IT.

Klasyfikacja systemów – 1 godzina

Jak odpowiednia klasyfikacja budowanego systemu, pomaga nakierować na odpowiedni zestaw serwisów.

Analiza przykładowych architektur – 4 godziny

Architektura systemu nigdy nie jest skończona. Postaramy przekonać Was do ciągłego ulepszania architektury swojego systemu.

Prototyp na start – 1 godzina

Słów kilka, dlaczego projektowanie rozwiązań od PoC to krok w dobrą stronę.

Narzędzia do projektowania – 1 godzina

Prezentacja dostępnych rozwiązań oraz przykładowe użycia.

Projektowanie własnego systemu – 2 godziny

Wspólne projektowanie systemu uruchamianego w chmurze AWS.

Następne kroki – 30 minut

Co dalej z naszym PoC?