Cloudaemons

Internet of Things w chmurze AWS

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opis Szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie usług dedykowanych rozwiązaniom IoT oraz zdobycie pierwszych doświadczeń z ich praktyczną implementacją.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów, w których każdy uczestnik bierze czynny udział. Ciekawe ćwiczenia i analizy istniejących rozwiązań wymieszane są z odpowiednią dawką teorii. Dokładna forma i typ ćwiczeń jest zawsze dostosowany do poziomu wiedzy, doświadczenia oraz wielkości grupy szkoleniowej.

Podane niżej czasy trwania poszczególnych sekcji są szacunkowe i powinny służyć zrozumieniu na jakie elementy będzie kładziony nacisk.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla programistów, inżynierów oprogramowania oraz dla architektów rozwiązań IT.

Szkolenie zakłada z góry określone cele, jednak jego dokładna forma jest zawsze dostosowana do potrzeb na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety.

Zawartość szkolenia

Świat IoT – 1 godzina

Drukarki, pralki, telefony, samochody, garnki – coraz więcej urządzeń podłączonych jest do internetu. Przegląd zastosowań rozwiązań typu IoT.

Ekosystem IoT w AWS – 1 godzina

Wprowadzenie do Pub/Sub, MQTT i innych niezbędnych elementów systemów typu IoT.

Obliczenia „on edge” – 1 godzina

Dlaczego ciężar mocy obliczeniowej stopniowo wędruje w kierunku urządzeń końcowych.

AWS IoT Core – 4 godziny

Dogłębna analiza głównego serwisu dedykowanego systemom internetu rzeczy.

AWS Greengrass – 1 godzina

W jaki sposób AWS zaadresował problem „Fog computing”.

AWS Device Management – 30 minut

Sposób zarządzania milionami urządzeń z jednego miejsca.

AWS IoT Analytics – 1 godzina

W jaki sposób przeprowadzać skomplikowane analizy na milionach urządzeń, przy minimalnym stopniu skomplikowania i kosztach.

Inne usługi IoT – 2 godziny

Wprowadzenie do szerokiego wachlarza usług dodatkowych, dedykowanych dla IoT.

Rozwiązania alternatywne – 1 godzina

Czy warto rozpatrywać rozwiązania open source.

Następne kroki – 30 minut

Jak rozpocząć przygodę z systemami typu IoT.