Cloudaemons

Chmura publiczna AWS w pigułce

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opis Szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania chmury publicznej z nakierowaniem na AWS.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów, w których każdy uczestnik bierze czynny udział. Ciekawe ćwiczenia i analizy istniejących rozwiązań wymieszane są z odpowiednią dawką teorii. Dokładna forma i typ ćwiczeń jest zawsze dostosowany do poziomu wiedzy, doświadczenia oraz wielkości grupy szkoleniowej.

Podane niżej czasy trwania poszczególnych sekcji są szacunkowe i powinny służyć zrozumieniu na jakie elementy będzie kładziony nacisk.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z branżą IT. Szkolenie nie wymaga umiejętności programowania lub większego doświadczenia w branży IT.

Szkolenie zakłada z góry określone cele, jednak jego dokładna forma jest zawsze dostosowana do potrzeb na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety.

Zawartość szkolenia

Chmura Publiczna – 1 godzina

Wprowadzenie do zagadnienia Chmury Publicznej oraz główne różnice między podejściem ‘On-premise’ a chmurą. Zestaw podstawowych informacji na temat fizycznej infrastruktury działającej w tle.

Cechy chmury publicznej – 1 godzina

Przedstawimy zestaw zalet oraz wad jakie niesie ze sobą chmura. Pozycja AWS na rynku chmur publicznych. Omówienie głównych fundamentów dobrej architektury rozwiązań opartych o AWS.

Wymagania wstępne do pracy w chmurze – 1 godzina

Do kogo skierowana jest chmura publiczna i dlaczego 99% usług podłączonych do internetu może być i ewentualnie będzie oparta o chmury publiczne.

Kluczowe funkcjonalności AWS – 4 godziny

Prezentacja głównych kategorii w ramach, których AWS udostępnia swoje usługi. Praktyczne wprowadzenie do kluczowych usług.

Zasady bezpieczeństwa – 1 godzina

Przedstawienie współdzielonego modelu bezpieczeństwa jako jednego z fundamentów pracy z AWS.

Globalnie na dużą skalę w minuty – 30 minut

Demo globalnie dostępnej aplikacji, gotowej na przyjęcie ogromnego ruchu uruchomionej w 30 minut.

Przykłady użycia chmury publicznej – 2 godziny

Przekrojowa prezentacja przykładowych rozwiązań z wykorzystaniem chmury AWS.

Standardy – 1 godzina

Znaczenie standardów w AWS.

Alternatywy dla AWS – 30 minut

Kilka słów na temat głównej konkurencji AWS.

Następne kroki – 30 minut

Przedstawienie typowych ścieżek rozwoju w zależności od profilu osoby.