Cloudaemons

Alexa Development

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opis Szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów, w których każdy uczestnik bierze czynny dział. Ciekawe ćwiczenia i analizy istniejących rozwiązań wymieszane są z odpowiednią dawką teorii. Dokładna forma i typ ćwiczeń jest zawsze dostosowany do poziomu wiedzy, doświadczenia oraz wielkości grupy szkoleniowej. Celem głównym warsztatów jest nauka tworzenia niestandardowych umiejętności Alexa.

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla inżynierów oprogramowania oraz dla osób hobbystycznie zainteresowanych programowaniem.

Szkolenie zakłada z góry określone cele, jednak jego dokładna forma jest zawsze dostosowana do potrzeb na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety.

Zawartość szkolenia

Amazon Alexa – 1 godzina

Wprowadzenie do asystentów głosowych z nakierowaniem na silnik Amazon Alexa. Przedstawienie dostępnych urządzeń, zasad tworzenia oraz rodzajów umiejętności Alexa.

Interfejs głosowy – 30 minut

Zarys zasad projektowania interfejsów głosowych, z nakierowaniem na główne różnice od interfejsów graficznych. Podstawowe zasady Voice Experience.

Projektowanie dialogów – 2 godziny

Sekcja skupia się na wytłumaczeniu w praktyce 4 głównych zasad projektowania dialogów.

Model umiejętności Alexa – 2 godziny

Zapoznamy się z podstawowymi terminami wykorzystywanymi podczas projektowania umiejętności, np. intencje oraz sloty, a także przedstawimy zasady tworzenia modelu z naciskiem na przejście procesu certyfikacji.

Alexa na AWS – 1 godzina

Błyskawiczne wprowadzenie do rekomendowanych usług AWS, do tworzenia umiejętności.

Budowa własnej umiejętności – 4 godziny

Praktyczne zapoznanie z Alexa SDK, projektowanie dialogu, modelu oraz szybkie prototypowanie umiejętności na AWS.

Monetyzacja – 1 godzina

Wyjaśnimy jak zarabiać na ciekawych umiejętnościach Alexa.

Konkurencja – 30 minut

Ekspresowy przegląd konkurencyjnych silników asystentów głosowych z naciskiem na google home.

Następne kroki – 30 minut

Wskazówki nt. certyfikacji, możliwe integracje i wiele innych możliwych ścieżek rozwoju kompetencji Amazon Alexa.